Til erhverv

Entrepriseret

Har du brug for en advokat med speciale i entrepriseret? Hos Advokatfirmaet Aqurat Jura har vi stor ekspertise inden for entrepriseret, og kan derfor tilbyde kompetent juridisk rådgivning i forbindelse med erhvervsentrepriser.

Entrepriseret omfatter regulering af aftalerne i forbindelse med entrepriser, og er derfor relevant, Hvis din virksomhed står overfor et større byggeprojekt som opførelse af nye faciliteter, omfattende renoveringer eller andre store byggeprojekter.

Hos Aqurat Jura rådgiver vi din virksomhed gennem alle aspekter af entrepriseretten. Uanset om du er i de indledende faser af et byggeprojekt, står over for juridiske udfordringer undervejs, eller søger rådgivning om kontraktforhold, er Aqurat Jura din ideelle partner. Vi er her for at sikre, at dine bygge- og anlægsprojekter ikke bare overholder loven, men også skrider frem effektivt og problemfrit.

Kontakt Advokatfirmaet Aqurat Jura 31 33 86 86 eller jq@aqurat-jura.dk for at høre mere om, hvordan vi kan rådgive dig i forbindelse med din entreprise.

Hvad indebærer entrepriseret?

Entrepriseret er et juridisk felt, der regulerer aftaler mellem de forskellige parter involveret i et bygge- eller anlægsprojekt – typisk mellem bygherren, entreprenøren og underentreprenører. Dette omfatter alt fra kontraktindgåelse, kvalitetsstyring, konflikthåndtering og tvistløsning samt ansvar og risikostyring såsom forsinkelser, budgetoverskridelser og fejl i konstruktionen.

Denne gren af lovgivningen sørger for, at alle parter har en klar og retfærdig aftale at arbejde ud fra. Den sikrer dermed, at byggeprojekter udføres i overensstemmelse med de aftalte vilkår, budgetter og tidsplaner, hvilket er afgørende for at sikre et vellykket projekt.

Entrepriseretten dækker over en række forskellige love, herunder blandt andet aftaleloven, købeloven, konkurrenceloven, licitationsloven samt love for større byggeprojekter. Derudover omfatter entrepriseretten også en række aftaler og vilkår, der gør sig gældende ved større byggeprojekter, og som blandt andet vedrører entreprenørens og bygherres rettigheder.

Med vores ekspertise hjælper vi virksomheder med at navigere i de juridiske udfordringer, der kan opstå i forbindelse med en entreprise, og sikrer, at du har alt det juridiske på plads, inden byggeprocessen starter.

Få juridisk rådgivning inden for entrepriseret

Hos Aqurat Jura, under ledelse af Jonas Quaade, tilbyder vi juridisk rådgivning inden for en bred vifte af områder relateret til entrepriseretten. Vores rådgivning er naturligvis skræddersyet til at imødekomme din virksomheds situation og behov i forbindelse med en entreprise. Vi kan blandt andet tilbyde følgende services:

 • Kontraktudarbejdelse og -gennemgang
  Vi tilbyder både udarbejdelse samt gennemgang af kontrakter. Vi rådgiver om kontraktlige rettigheder og forpligtelser samt sikrer, at kontrakterne er juridisk solide, retfærdige og klart afspejler de aftalte vilkår.

 

 • Rådgivning om lovgivningsmæssige krav
  Overholdelse af gældende lovgivning er afgørende i alle byggeprojekter. Aqurat Jura tilbyder blandt andet rådgivning om: Bygningsreglementer og zonelovgivning, miljølovgivning og arbejdsmiljøregler, planlægning og godkendelse af byggeprojekter.

 

 • Tvistløsning og repræsentation
  Konflikter kan være svære at undgå i komplekse byggeprojekter. Aqurat Jura tilbyder professionel bistand i tvistløsning, herunder: Forhandling og mægling i tvister samt repræsentation i voldgiftssager og for retten.

 

 • Løbende juridisk rådgivning
  Vi forstår, at behovene i et byggeprojekt kan ændre sig over tid. Derfor tilbyder Aqurat Jura løbende juridisk rådgivning gennem hele projektets forløb. Vi kan desuden tilbyde juridisk bistand i ved ændringer i lovgivning eller kontraktvilkår samt ved fornyelser og forlængelser af kontrakter.

Vælg Aqurat Jura som din rådgiver ved entrepriser

Hos Advokatfirmaet Aqurat Jura kan vi tilbyde juridisk rådgivning inden for en bred vifte af områder, der relaterer sig til entrepriseretten. Uanset om din virksomhed står over for en specifik juridisk udfordring, har brug for hjælp til at navigere i entrepriserettens kompleksiteter, eller ønsker at sikre, at dine fremtidige byggeprojekter er på sikker juridisk grund, kan vi hjælpe.

Aqurat Jura er en ideel samarbejdspartner for virksomheder, der søger professionel juridisk rådgivning i entrepriseretlige anliggender. Med vores ekspertise og erfaring inden for entrepriseret, kombineret med en personlig og jordnær tilgang, kan vi garantere, at de juridiske forhold vedrørende din virksomheds byggeprojekt håndteres med den største professionalisme og opmærksomhed.

Vi står ved din side gennem hele byggeprojektet, fra kontraktudarbejdelsen til projektets afslutning. Kontakt os på 31 33 86 86 eller jq@aqurat-jura.dk for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig med at realisere dine erhvervsbyggeprojekter, mens du bevarer ro i sindet og juridisk sikkerhed.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os