Ægtepagt

Skal du giftes, eller er du allerede gift, bør du overveje, hvorvidt du ønsker at få udarbejdet en ægtepagt. En ægtepagt er en skriftlig aftale vedrørende særeje, og kan være en god idé at få lavet, hvis du og din partner ikke ønsker at dele jeres formuer ligeligt mellem hinanden ved afslutning af ægteskabet – i forbindelse med skilsmisse eller død.

Hos Advokatfirmaet Aqurat Jura kan vi hjælpe dig med at udarbejde en ægtepagt og aftale om særeje. Advokat Jonas Quaade giver dig kyndig rådgivning, og vejleder dig om de forskellige typer af ægtepagter og særeje, så du kan få oprettet en ægtepagt efter dine ønsker og dermed undgå stridigheder ved en eventuel skilsmisse. Kontakt os på 31 33 86 86 eller via vores kontaktformular for at få hjælp til oprettelse af en ægtepagt hos en uddannet advokat.

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er et skriftligt dokument, der består af en aftale omkring fordeling af formue og/eller ejendele og bodeling, når ægteskabet ophører i tilfælde af skilsmisse eller død. Fordelingen af arv i forbindelse med dødsfald vil dog også fremgå af testamentet. Se mere om udarbejdelse af testamente her.

Ved ægteskab får de to ægtefolk delingsformue. Det betyder, at begge parters formuer og andre ejendele bliver fordelt ligeligt, når ægteskabet afsluttes. Hvis du og din partner ikke ønsker, at jeres formuer skal fordeles lige, kan I vælge at få lavet en ægtepagt. Ægtepagten indeholder de præcise aftaler omkring særeje, så I hver især er sikret, hvis ægteskabet skulle gå i opløsning.

Der kan være mange årsager til, at man som par ønsker at oprette en ægtepagt. Nogle af de mest almindelige årsager til en ægtepagt er, hvis der er en markant forskel i formuestørrelsen hos parterne, hvis den ene part er ejer af en virksomhed, hvis den ene part har en stor gæld, eller hvis den ene part har børn fra et tidligere forhold, som skal begunstiges.

Ønsker du at få udarbejdet en ægtepagt, er det en god idé at få hjælp fra en uddannet advokat. På den måde sikrer du, at ægtepagten er bindende. Når du får en advokat til at udarbejde ægtepagten, er du desuden sikret, at den bliver lavet korrekt, så det fremgår tydeligt, hvad I ønsker skal fordeles ligeligt, og hvad I ikke ønsker skal fordeles ligeligt imellem jer.

Kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje

Ved oprettelse af en ægtepagt skal du og din partner tage stilling til, om I ønsker helt eller delvist særeje. I ægtepagten kan I således vælge mellem kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje. Forskellen ligger i, hvor meget særeje I ønsker, og dermed hvor meget af jeres formue I ønsker at dele.

Kombinationssæreje

Kombinationssæreje kan være en mulighed, hvis I ønsker at sikre hinanden økonomisk i tilfælde af dødsfald. Ved en aftale om kombinationssæreje i ægtepagten vil jeres formuer og ejendele ikke blive ligeligt fordelt i tilfælde af skilsmisse. I tilfælde af dødsfald vil den afdødes formue gå til den anden part i ægteskabet. Dermed er den længstlevende sikret økonomisk ved dødsfald. Kombinationssæreje kan muligvis være relevant for jer, hvis der er en stor forskel i din og din partners formue.

Fuldstændigt særeje

Fuldstændigt særeje kan være en mulighed, hvis ikke I ønsker at sikre hinanden økonomisk og fordele ejendele og formue ligeligt. Ved en aftale om fuldstændigt særeje i ægtepagten skal jeres individuelle formuer og ejendele ikke deles, hverken ved skilsmisse eller død. En ægtepagt med fuldstændigt særeje kan således være relevant, hvis du eller din partner har en stor gæld, eller hvis du eller din partner har børn fra tidligere forhold, som skal prioriteres først.

Få lavet en ægtepagt hos Aqurat Jura

Hos Advokatfirmaet Aqurat Jura har vi stor erfaring med udarbejdelse af ægtepagt, testamente og fremtidsfuldmagt. Du kan derfor trygt få os til at hjælpe med oprettelse af din ægtepagt. Vi er altid grundige og omhyggelige, og sørger for at få alle detaljer med, så begge parter er sikret ved skilsmisse eller død.

En ægtepagt hos Aqurat Jura koster 5.000-6.000 kr. Prisen inkluderer udarbejdelse af en skræddersyet ægtepagt af advokat Jonas Quaade, tinglysning af ægtepagten samt professionel og personlig rådgivning i forbindelse med oprettelsen.

Er du interesseret i at bestille en ægtepagt, eller vil du høre mere om dine muligheder i forhold til oprettelse af ægtepagt, er du velkommen til at kontakte os på 31 33 86 86 eller jq@aqurat-jura.dk. Du kan også kontakte Aqurat Jura via vores kontaktformular.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os