Sager om skel og hævd

Skelforretning og hævdssager

Hvis du eller din nabo har overtrådt skellet, og en mindelig løsning ikke er opnåelig, bør I overveje at konsultere en advokat. En advokat kan give dig rådgivning til, hvordan du skal forholde dig i sagen, og kan samtidig varetage dine interesser, hvis sagen skal afgøres ved skelforretningen.

Hos Advokatfirmaet Aqurat Jura har vi bred erfaring inden for hævdssager, herunder skelforretninger og retssager, samt håndtering af tvister om hævd. Har du brug for juridisk rådgivning til en sag om hævd, er du derfor velkommen til at ringe til os på 31 33 86 86 eller sende en mail til jq@aqurat-jura.dk. Vi tager gerne en uforpligtende snak med dig om din situation, og hvordan du kommer videre.

Hvad er hævd?

Hævd handler om at opnå retten over en fast ejendom, når der er gået lang tid og visse betingelser er opfyldt. For at vinde hævd, skal man have benyttet et stykke jord som om det var ens eget, uden der har været en aftale om at benytte det pågældende areal. Derudover skal man have brugt arealet på denne måde kontinuerligt uden afbrydelser i minimum 20 år.

Man inddeler typisk sager om hævd i tre kategorier: Ejendomshævd, servituthævd og frihedshævd. Ved ejendomshævd opnår man ejerskab over en andens stykke jord i overensstemmelse med den mangeårige brug. Ved servituthævd opnår man retten til at bruge en andens jordstykke eller objekt på en specifik måde og får dermed brugsretten over dette. Ved frihedshævd frigøres man fra den andens rettighed over sin ejendom, hvormed rettigheden over ejendommen bortfalder.

Sager om hævd afgøres ved en skelforretning

For at få afklaret spørgsmålet om hævd, kan det være muligt at indgå en dialog med naboen og finde en løsning som begge kan blive enige om, hvorefter man får skellet berigtiget efter den aftale ved landinspektør. Dette er oftest den billigste løsning, hvor man fortsætter med at bruge jorden som de sidste 20 – 30 år.

Er du derimod kommet i en tvist med din nabo omkring et stykke jord eller skellet mellem jeres to ejendomme, kan det være nødvendigt at få anlagt en skelforretning, hvor en landinspektør finder frem til skellet mellem de to ejendomme, afklarer om der er vundet hævd og anslår den nye ejendomsgrænse.

En skelforretning kan være dyr og langvarig, og det er derfor en god idé at overveje nøje, om sagen skal afgøres i skelforretningen, eller om den kan afgøres i mindelighed med naboen.

Det behøver dog ikke nødvendigvis at være en dyr affære at køre en retssag ved skelforretningen om skel eller hævd. Sager vedrørende hævd er nemlig i de fleste tilfælde omfattet af retshjælpsforsikringen. Har du en retshjælpsforsikring, vil vi derfor altid undersøge mulighederne for at bruge denne i forbindelse med din hævdssag, så du sparer mest muligt på retssagsomkostningerne.

Vi rådgiver i tvister om hævd og skelforretning

Hos Advokatfirmaet Aqurat Jura har vi erfaring med retssager om hævd i skelforretningen. Vi kan derfor tilbyde rådgivning og retshjælp i forbindelse med forskellige hævdsformer og ved forskellige problemstillinger. Uanset om du ønsker at vinde ejendomshævd over et stykke jord eller et skel, eller du ønsker at vinde brugsret over en sti eller vej, kan vi hjælpe.

Har du en sag om hævd eller en skelsag, er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular. Du kan også ringe til os på telefon 31 33 86 86 eller sende en mail til jq@aqurat-jura.dk.

Når du kontakter os, vil vi først og fremmest drøfte din situation og sag sammen med dig. Herefter vil vi vurdere sagen og hjælpe dig med at finde den bedste løsning, hvad end det er at finde en løsning med din nabo, eller det er at få sagen afgjort ved en skelforretning. Vi giver dig professionel og kompetent rådgivning igennem hele processen, og varetager dine interesser, hvis sagen skal afholdes ved en skelforretning.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os